HERMA STRONA GŁÓWNA

RODO RODO

W związku ze stosowanym od 25 maja 2018 r. Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania przez HERMA danych osobowych przekazanych HERMA drogą elektroniczną (za pomocą formularza kontaktowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail) albo w inny sposób oraz przechowywanych w plikach cookies.

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Jarosław Szczyrbak HERMA z siedzibą w Wieliczce, ul. Tadeusza Kościuszki, nr 36B, lok. LOK.7, 32-020 Wieliczka, e-mail: herma@herma.org.pl, NIP: 6792120822, REGON: 357166959.

Zgoda na przetwarzanie danych
Przekazując swoje dane wyraża Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie przez HERMA na opisanych tutaj zasadach. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wskazanego powyżej celu przetwarzania danych, którego realizacja będzie niemożliwa w przypadku niepodania danych. Wyrażona przez Panią / Pana zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym czasie cofnięta, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawa prawna przetwarzania danych:
W związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych podstawę prawną przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Cel przetwarzania danych
Pani / Pana dane przetwarzane będą w celu:
 • przedstawienia oferty HERMA,
 • komunikacji,
 • zapewnienie prawidłowego działania witryny www.herma.org.pl i dostosowanie go do potrzeb osób odwiedzających.
Prawa w związku z przetwarzaniem danych
Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo sprzeciwu, i prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych,
 • prawo żądania przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Nadto przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wskazanych powyżej celów przetwarzania, których realizacja będzie niemożliwa w przypadku niepodania tych danych.

Udostępnianie danych
HERMA nigdy nie udziela, ani nie sprzedaje osobistych informacji identyfikacyjnych innym firmom ani osobom prywatnym. Udostępnienie przekazanych przez Panią / Pana danych może nastąpić jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, wynika z uzasadnionego interesu prawnego HERMA lub nałożonego na HERMA obowiązku prawnego, a w każdym przypadku także za Pani / Pana zgodą. Dane podane przez Panią / Pana mogą być udostępniane podmiotom trzecim, a to:
 • zleceniobiorcom lub wykonawcom zatrudnionym przez HERMA lub podmioty działające w imieniu i na rzecz HERMA lub na zlecenie HERMA;
 • organom, instytucjom lub urzędom uprawnionym z mocy obowiązujących przepisów prawa.
Profilowanie danych
Dane podane przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego
HERMA nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu usunięcia danych lub zaprzestania ich przetwarzania na Pani / Pana żądanie.

ZASADY PRYWATNOŚCI WITRYNY WWW.HERMA.ORG.PL
W HERMA szanujemy prywatność Pani/Pana jako użytkownika witryny www.herma.org.pl, zwanej dalej serwisem. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.

1. Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania:
 • informacje podawane w formularzach zamieszczonych w witrynie,
 • informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.:
  • informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz witryny, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,
  • pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, smartfon).
2. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:
 • administrowania serwerem i witryną,
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i witryny,
 • zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług,
 • celów statystycznych.
3. Pliki „cookies” służą do realizacji następujących celów:
 • ułatwienia Pani/Panu korzystania z witryny i dopasowania jej do Pani/Pana potrzeb,
 • zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji,
 • tworzenia statystyk.
Pliki „cookies” mogą zawierać informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu.

4. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” na Pani/Pana urządzeniu.

5. Posiada Pani/Pan możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu. Wyłączenie przechowywania plików „cookies” może spowodować, że niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

6. Przy korzystaniu z witryny część danych o Pani/Panu może być automatycznie zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów zewnętrznych, z których może korzystać HERMA.

7. HERMA dokłada należytej staranności, aby chronić Pani/Pana dane w związku z korzystaniem z witryny. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych, z usług których korzysta HERMA.

8. HERMA traktuje kwestie bezpieczeństwa przekazanych danych z najwyższą starannością, dokłada wszelkich starań, aby chronić witrynę wraz z przetwarzanymi na niej danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu HERMA stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do serwerów i witryny.